Bez lešení fasádu neobložíte


Máte v úmyslu zateplit fasádu vašeho rodinného domu a chcete ušetřit za stavební firmu? Proč ne, nemusí to být špatný nápad, jestliže jste například v současné době bez zaměstnání anebo čerpáte náhradní volno, takže máte na výstavbu zateplení dostatek času. Čas je vlastně jediná podmínka, abyste to zvládli, pokud jste dostatečně fyzicky zdatní, a máte jasnou představu o tom, jak kotvit do zdiva obkladový materiál. Většinou se k tomu používá kotvicí systém injektážních kotev, například Spiral Anksys, a tímto způsobem se kotví fasádní polystyren, minerální vata, dřevěné obklady nebo kamenné obkladové desky.

výstavba domu

Teoreticky byste mohli fasádu zateplovat i ze žebříku, ale toto vám nikdo nedoporučí, protože stoj na žebříku je nebezpečný a nesmírně nepohodlný. Jediné vhodné řešení je tedy lešení. Jak to ale udělat, když jej nechcete kvůli jedné akci kupovat? Jednoduše – prohlédnete si ceník pronájmu lešení a zjistíte, že pronájem je schůdná cesta, jak vašeho záměru docílit. S pronajatým lešením ušetříte i velké peníze, pokud chcete provádět stavební práce svépomocí

lešení na domě

Montáž lešení – jestliže jste lešení nikdy nestavěli, doporučujeme nechat jej postavit firmou, která jej pronajímá. Ta totiž nezapomene lešení také ukotvit do zdiva, a to je podmínka k tomu, aby se vám samovolně nebo při pohybu osob na jeho povrchu nezřítilo. Pohyb po lešení jej může snadno rozkmitat a při jeho výšce je zřícení konstrukce pak jen otázkou několika minut. Kotvení lešení do zdiva ale není jediným problematickým faktorem, při stavbě lešení se dělníci pohybují ve velkých výškách, a když se pokládá vždy horní vrstva pochozích desek, musí si na ni někdo stoupnout, aby zasunul do drážek v trubkách opěrné zábradlí. V tuto chvíli může snadno dojít k pádu z lešení, zvláště pokud se ztratí rovnováha nebo je podlaha kluzká.

Máte v úmyslu zateplit fasádu vašeho rodinného domu a chcete ušetřit za stavební firmu? Proč ne, nemusí to být špatný nápad, jestliže jste například v současné době bez zaměstnání anebo čerpáte náhradní volno, takže máte na výstavbu zateplení dostatek času. Čas je vlastně jediná podmínka, abyste to zvládli, pokud jste dostatečně fyzicky zdatní, a máte…